Onze verwezenlijkingen in Houtskelet woningen

Houtskelet woningen

Belangrijkste voordelen van een houtskelet woning:

  • Snelheid van uitvoering. In functie van de bouwstijl, kan de ruwbouw van de wind en regen afgesloten worden in de 2 maanden, timmerwerk inbegrepen.
  • Heel goede isolatie. De combinatie van isolatie van minimum 14 cm en een houtskelet draagt ertoe bij dat het gebouw een hoger isolatieniveau heeft dan de hedendaagse normen.
  • Droge constructie: De houtskeletbouw vergt geen gebruik van water. Ze behoeft dus geen droogtijd. Bovendien kan de klant gemakkelijk de afwerking zelf verwezenlijken.
  • Grote architecturale soepelheid: houtskeletbouw biedt vele mogelijkheden op het gebied van vormen en volumes, zijn het nu klassieke woningen met gevelstenen of moderne constructies met houten of andere gevelbedekkingen. Lichtere constructie: door het lagere gewicht van een houten gebouw, kunnen de funderingen lichter gedimensioneerd worden dan een traditionele constructie. Ze laat ook toe te bouwen op bouwgrond die een lager draagvermogen heeft.
  • Gemakkelijk te realiseren veranderingen: inderdaad een houtskelet woning kan gemakkelijk worden vergroot of veranderd zonder zware middelen te gebruiken.
  • Ecologische constructie: behalve een laag energieverbruik van een houten gebouw tijdens zijn gebruik en de lage CO2 uitstoot in de atmosfeer, is het gebruik van hout in een gebouw ook een doeltreffend middel om, gedurende de leefduur van een gebouw, CO2 op te slaan. Het beperkt ook het broeikaseffect en neemt actief deel aan een duurzame ontwikkeling.